Artikel fra Århus syd.

Læs artiklen her – eller se den hos Aarhus Syd

Læsekonsulent Claus Beuchert underviser læsesvage børn med Alkalær, en metode designet til at møde børnene, hvor de er rent fagligt og støtte dem i læringsprocessen. Metoden har vist sig succesfuld. Flere af Claus Beucherts elever har nu både evnen og lysten til at læse.

Læring

HØRRET: Flere og flere elever fra 4. – 6. klasse dukker op hos læsekonsulent Claus Beuchert i Hørret ved Mårslet. Fælles for børnene er, at de har læsevanskeligheder. Ud over problemerne med at læse, har børnene også et andet fællestræk; nemlig at de brændende ønsker sig at lære at læse.54-årige Claus Beuchert, der har arbejdet både som lærer og med specialskoleledelse i 20 år, anvender metoden Alka

lær i sin undervisning af læsesvage børn. Alkalær står for “Alle kan lære at læse”.

– Alkalær introducerer en læsetrappe, der angiver præcisT hvor, et barn befinder sig i sin læseudvikling og giver dermed en indikation om, hvor og hvordan der skal sættes ind over for den enkelte elev, forklarer Claus Beuchert, der har brugt metoden i fem år – særligt i sin undervisning af specialklasser.

Alkalær arbejder med lydret læsning. At et ord er lydret vil sige, at det staves, som det siges. Eksempelvis “ko”, “is” og “må”.

– Alkalær er genialt til at samle børn op, der ikke er lykkes med at knække læsekoden. Hele 97 procent af det danske sprog er ikke lydret, men det vi kalder ordbilleder. Onsdag er et eksempel på et ordbillede. Onsdag udtales som ånsda, men læsekyndige ved, at det ikke er sådan ordet staves. Men for de, der har svært ved at læse ordbilleder, er det langt fra en selvfølge. I de tilfælde kan Alkalær vise sig at være løsningen, der får læsesvage børn op på niveau med klassekammeraterne.

Motivation er afgørende

Et af de børn, der har kæmpet med læsningen, er 10-årige Gustav fra Mårslet, der går i 4. klasse. I august i år tog han hul på sit første modul hos Claus Beuchert. Inden Gustav begyndte sit forløb hos Claus, havde han svært ved at læse. Selv helt almindelige ord som “så” og “der” voldte ham problemer, ligesom han sprang mange ord over, fortæller Gustavs mor, Majbritt Thygesen.

– Når de have en test i skolen, var Gustavs største udfordring ikke at svare på spørgsmålene, men at læse spørgsmålene. Det betød, at hans lærer måtte sidde hos ham og læse spørgsmålene op, og det synes man altså er lidt pinligt, når man går i 4. klasse, forklarer hun.

Efter at have hørt om Alkalær igennem nogle venner, fandt Majbritt frem til Claus Beuchert via Google og kontaktede ham. Kort efter begyndte Gustav sit forløb her. Når man påbegynder et forløb hos Claus Beuchert, lærer man at læse lydret op til 12 bogstaver på første modul. Det strækker sig typisk over ti uger med et besøg én gang om ugen. Herefter fortsætter man på andet modul, som blandt andet har fokus på drilleord, konsonantklynger og de 120 mest almindelige ord.

– Det afhænger selvfølgelig af den enkelte elev, hvor lang tid de skal bruge på et modul. Eleverne har ordblindhed af forskellig grad, og det er forskelligt hvor meget undervisning, de har modtaget. Men jeg plejer at sige, at jo tidligere de kommer i gang jo bedre. Dog kan de lidt ældre elever have en fordel, idet de allerede har haft meget ord-, og læseprocesarbejde i skolen, siger Claus Beuchert.

Ligeledes er motivationen ofte størst hos de lidt ældre børn.

– Børn måler sig meget med hinanden, og en elev i 5. klasse synes jo ikke, at det er sejt at skulle starte med læs-let-bøger, hvis kammeraterne læser Harry Potter, fortsætter han.

Præcis det kan Majbritt nikke genkendende til.

– Det var tydeligt at mærke på Gustav, at han var motiveret for at klø på med læsningen. Han er nået en alder, hvor han kan se formålet med at kunne læse. Det at de andre eksempelvis kan søge på Google, men han skal have hjælp til det, giver ham et kæmpe incitament til at lære, fortæller hun.

Ifølge Claus Beuchert er netop incitamentet og motivationen hos børnene helt afgørende for, at de gør fremskridt.

– Når et barn begynder et forløb hos mig, forventer jeg, han eller hun er motiveret for at lære at læse. At det ikke bare er forældrene, der har skubbet på. Er barnet ikke selv motiveret, har læseundervisningen ingen effekt, siger han.

Ros er den bedste belønning

Claus Beuchert møder en del børn, der helt har opgivet læsningen. Fordi de er blevet undervist med en metode, der ikke har været rigtig for dem og derfor gentagende gange har oplevet at støde på en mur. Men i det øjeblik læsesvage børn pludselig får nogle redskaber, de kan bruge, får de fleste håbet tilbage. Og selvtilliden.

– Det handler meget om selvtillid. Pludselig begynder de at mestre noget, de ikke før har forstået. For de større børn er følelsen af at blive bedre gulerod nok i sig selv. For de lidt mindre børn er ros og belønninger i form af for eksempel medaljer, når de har bestået et modul, en kæmpe motivationsfaktor, lyder det fra Claus.

For Gustav har de rosende ord fra Claus haft rigtig stor betydning.

– Tidligere fik Gustav specialundervisning på sin skole, og det var han ikke vild med. Med Alkalær har det været helt anderledes. Lige fra start har Claus og Gustav klikket, og Claus har været rigtig god til at rose Gustav. Rosen fik Gustav til at føle, han være dygtig, og var i høj grad medvirkede til, at han gav den fuld gas med læsningen, fortæller Majbritt.

Hårdt arbejde betaler sig

Forældrene spiller en vigtig rolle i læseundervisningen. Alkalær metoden kræver, at den voksne kan arbejde med sit barn i minimum tyve minutter om dagen og derved hjælpe med at fastholde barnet i læsetræningen. Således har Majbritt Thygesen også været en aktiv del af sønnens læsetræning i de to måneder, han har gået hos Claus.

– Ind i mellem har det da været hårdt for både Gustav og mig. Hver dag har vi skullet sætte os ned og læsetræne sammen en halv times tid, og selv om Gustav var motiveret for at lære at læse, var det ikke altid det, han havde mest lyst til efter en lang dag i skolen, husker Majbritt.

Men når hun tænker på, hvor meget Gustav har flyttet sig, har det været både det hårde arbejde og udgiften til læseundervisningen værd.

– Gustav har rykket sig rigtig meget. I dag har han hverken brug for en computer eller sin lærer til at læse spørgsmål op for ham – det klarer han selv. Og vanen med hele tiden at spørge er han også så småt ved at lægge fra sig. Nu har han selvtilliden til selv at give det et forsøg, fortæller Majbritt med stolthed i stemmen.