admin

Claus hjælper børn med at knække læsekoden

Artikel fra Århus syd.

Læs artiklen her - eller se den hos Aarhus Syd

Læsekonsulent Claus Beuchert underviser læsesvage børn med Alkalær, en metode designet til at møde børnene, hvor de er rent fagligt og støtte dem i læringsprocessen. Metoden har vist sig succesfuld. Flere af Claus Beucherts elever har nu både evnen og lysten til at læse.

Læring

HØRRET: Flere og flere elever fra 4. - 6. klasse dukker op hos læsekonsulent Claus Beuchert i Hørret ved Mårslet. Fælles for børnene er, at de har læsevanskeligheder. Ud over problemerne med at læse, har børnene også et andet fællestræk; nemlig at de brændende ønsker sig at lære at læse.54-årige Claus Beuchert, der har arbejdet både som lærer og med specialskoleledelse i 20 år, anvender metoden Alka

lær i sin undervisning af læsesvage børn. Alkalær står for "Alle kan lære at læse".

- Alkalær introducerer en læsetrappe, der angiver præcisT hvor, et barn befinder sig i sin læseudvikling og giver dermed en indikation om, hvor og hvordan der skal sættes ind over for den enkelte elev, forklarer Claus Beuchert, der har brugt metoden i fem år - særligt i sin undervisning af specialklasser.

Alkalær arbejder med lydret læsning. At et ord er lydret vil sige, at det staves, som det siges. Eksempelvis "ko", "is" og "må".

- Alkalær er genialt til at samle børn op, der ikke er lykkes med at knække læsekoden. Hele 97 procent af det danske sprog er ikke lydret, men det vi kalder ordbilleder. Onsdag er et eksempel på et ordbillede. Onsdag udtales som ånsda, men læsekyndige ved, at det ikke er sådan ordet staves. Men for de, der har svært ved at læse ordbilleder, er det langt fra en selvfølge. I de tilfælde kan Alkalær vise sig at være løsningen, der får læsesvage børn op på niveau med klassekammeraterne.

Motivation er afgørende

Et af de børn, der har kæmpet med læsningen, er 10-årige Gustav fra Mårslet, der går i 4. klasse. I august i år tog han hul på sit første modul hos Claus Beuchert. Inden Gustav begyndte sit forløb hos Claus, havde han svært ved at læse. Selv helt almindelige ord som "så" og "der" voldte ham problemer, ligesom han sprang mange ord over, fortæller Gustavs mor, Majbritt Thygesen.

- Når de have en test i skolen, var Gustavs største udfordring ikke at svare på spørgsmålene, men at læse spørgsmålene. Det betød, at hans lærer måtte sidde hos ham og læse spørgsmålene op, og det synes man altså er lidt pinligt, når man går i 4. klasse, forklarer hun.

Efter at have hørt om Alkalær igennem nogle venner, fandt Majbritt frem til Claus Beuchert via Google og kontaktede ham. Kort efter begyndte Gustav sit forløb her. Når man påbegynder et forløb hos Claus Beuchert, lærer man at læse lydret op til 12 bogstaver på første modul. Det strækker sig typisk over ti uger med et besøg én gang om ugen. Herefter fortsætter man på andet modul, som blandt andet har fokus på drilleord, konsonantklynger og de 120 mest almindelige ord.

- Det afhænger selvfølgelig af den enkelte elev, hvor lang tid de skal bruge på et modul. Eleverne har ordblindhed af forskellig grad, og det er forskelligt hvor meget undervisning, de har modtaget. Men jeg plejer at sige, at jo tidligere de kommer i gang jo bedre. Dog kan de lidt ældre elever have en fordel, idet de allerede har haft meget ord-, og læseprocesarbejde i skolen, siger Claus Beuchert.

Ligeledes er motivationen ofte størst hos de lidt ældre børn.

- Børn måler sig meget med hinanden, og en elev i 5. klasse synes jo ikke, at det er sejt at skulle starte med læs-let-bøger, hvis kammeraterne læser Harry Potter, fortsætter han.

Præcis det kan Majbritt nikke genkendende til.

- Det var tydeligt at mærke på Gustav, at han var motiveret for at klø på med læsningen. Han er nået en alder, hvor han kan se formålet med at kunne læse. Det at de andre eksempelvis kan søge på Google, men han skal have hjælp til det, giver ham et kæmpe incitament til at lære, fortæller hun.

Ifølge Claus Beuchert er netop incitamentet og motivationen hos børnene helt afgørende for, at de gør fremskridt.

- Når et barn begynder et forløb hos mig, forventer jeg, han eller hun er motiveret for at lære at læse. At det ikke bare er forældrene, der har skubbet på. Er barnet ikke selv motiveret, har læseundervisningen ingen effekt, siger han.

Ros er den bedste belønning

Claus Beuchert møder en del børn, der helt har opgivet læsningen. Fordi de er blevet undervist med en metode, der ikke har været rigtig for dem og derfor gentagende gange har oplevet at støde på en mur. Men i det øjeblik læsesvage børn pludselig får nogle redskaber, de kan bruge, får de fleste håbet tilbage. Og selvtilliden.

- Det handler meget om selvtillid. Pludselig begynder de at mestre noget, de ikke før har forstået. For de større børn er følelsen af at blive bedre gulerod nok i sig selv. For de lidt mindre børn er ros og belønninger i form af for eksempel medaljer, når de har bestået et modul, en kæmpe motivationsfaktor, lyder det fra Claus.

For Gustav har de rosende ord fra Claus haft rigtig stor betydning.

- Tidligere fik Gustav specialundervisning på sin skole, og det var han ikke vild med. Med Alkalær har det været helt anderledes. Lige fra start har Claus og Gustav klikket, og Claus har været rigtig god til at rose Gustav. Rosen fik Gustav til at føle, han være dygtig, og var i høj grad medvirkede til, at han gav den fuld gas med læsningen, fortæller Majbritt.

Hårdt arbejde betaler sig

Forældrene spiller en vigtig rolle i læseundervisningen. Alkalær metoden kræver, at den voksne kan arbejde med sit barn i minimum tyve minutter om dagen og derved hjælpe med at fastholde barnet i læsetræningen. Således har Majbritt Thygesen også været en aktiv del af sønnens læsetræning i de to måneder, han har gået hos Claus.

- Ind i mellem har det da været hårdt for både Gustav og mig. Hver dag har vi skullet sætte os ned og læsetræne sammen en halv times tid, og selv om Gustav var motiveret for at lære at læse, var det ikke altid det, han havde mest lyst til efter en lang dag i skolen, husker Majbritt.

Men når hun tænker på, hvor meget Gustav har flyttet sig, har det været både det hårde arbejde og udgiften til læseundervisningen værd.

- Gustav har rykket sig rigtig meget. I dag har han hverken brug for en computer eller sin lærer til at læse spørgsmål op for ham – det klarer han selv. Og vanen med hele tiden at spørge er han også så småt ved at lægge fra sig. Nu har han selvtilliden til selv at give det et forsøg, fortæller Majbritt med stolthed i stemmen.


Sproglig opmærksomhed

Læsning med dit barn, øger dit barns sproglige opmærksomhed og interesse for læsning.

Dialogisk oplæsning er en oplæsningsmetode, der gør at barnet inddrages mundtligt i historiefortælling. Gennem samtale om det oplæste gøres eleven til en aktiv førlæser.

 • Læs allerførst bogen selv, så du ved hvad der sker og hvad bogen handler om.
 • Snak med dit barn om bogens forside, måske står der noget på bagsiden, læs det og spørg ind til indhold. Hvad mon den handler om, her går vi på opdagelse.
 • 1 gennem-læsning. Historien læses helt igennem. Nu har barnet kendskab til historien.
 • 2. Gennemlæsning.
 • Snak først om siden, hvad sker der på billedet, hvem er med?
 • Læs teksten og find ord der er på billederne, som i her står der and, hvor er anden?
 • Læs nu teksten igen og lad dit barn læse med, barnet skal finde små ord i teksten. Fx. and, sød, ko etc.
 • Eller spørg dit barn om han/hun kender nogle ord eller bogstaver på denne side.
 • Find sammen ordenes for-lyde.

Husk at læsning for og med dit barn skal være en hyggestund. Tag dit barn I hånden og udforsk sprog og læsninng.

God læselyst


5 hurtige tips til at lære dit barn bogstavernes navn form og lyde.

 1. OLE BOLES LYD SANG
  Lyt dagligt til Ole boles lyd-sang

  Sig lydene samtidig med at I hører sangen.Lyt også til Alfabet-sangen
 2. BOGSTAV-PUSLESPIL:
  Lav 2 stk alfabet med store bogstaver på størrelse med A4, der ligger ned. Husk at vokaler (selvlyde) skal være røde og Konsonanter (medlyde) skal være blå eller sorte. Print ud og laminer siderne. Det ene ark klippes ud
  til brikker. Nu starter træningen: eleven skal lægge alle de røde bogstaver op på pladen og sige hvad bogstavet hedder altså navn og hvad bogstavet hedder altså bogstavets lyd. Tilføj herefter de konsonanter der indgår i b
  arnets navn og man skal igen sige bogstavernes navn og lyde. Dette gøres dagligt og der til føjes efterhånden flere konsonanter, til man kan hele alfabetets navne og lyde.
  Vigtigt!!! Denne træning skal foretages dagligt!!
 3. BOGSTAV VENDESPIL:
  Læg 5 bogstavbrikker eller kort inde i stuen med bagsiden opad.. eleven sidder i køkkenet og skal have papir og blyant. Eleven skal nu løbe ind i stuen og se på et bogstav, huske hvad det hedder og hvordan lyden er.
  Herefter løber barnet ud i køkkenet og skriver bogstavet på sit papir og siger lyden.
  Dette fortsættes indtil eleven har hentet alle 5 bogstaver - tag evt tid og se om tiden kan slåes.
 4. ÆGGEBAKKE SPIL
  Skaf en æggebakke til 30 æg. Skriv nu nede i hullernes sider alle vokalerne som store bogstaver, med en rød tush nede i fælterne. Jeg mener at alle kan være der 3 gange ialt, fordelt over hele æggebakken. Vend den om. Skriv nu nede i hullernes sider alle konsonanterne som store bogstaver, med en blå tush. Nu har vi bogstav navn og lyd-spillet klar. Tag en bordtennisbold/ hård vatkugle og et stykke papir. Hver spiller skal nu kaste sin bold ned i bordet så den lander i æggebakken. Man skal nu sige navn og lyd på det bogstav man rammer og skrive/tegne det på sit stykke papir. Fortsæt til hele papiret er fyldt ud.
 5. BOGSTAV-HENTE-DIKTAT
  Tag/lav 2 sæt bogstavkort eller lapper papir og læg vokalerne Vokaler røde) med bagsiden opad. nu må man vende bogstaverne 2 og 2 og sige navn og lyd, når man finder ens bogstaver vinder man et stik. Gør det samme med konsonanter. den der har flest stik har vundet. Denne aktivitet kan hurtigt udvikles til at være 2-bogstavsord som er lydrette: BO, TÅ, IS, SØ, LÅ, IB, osv.

Gældende for alle aktiviteter er det legende skal være I centrum, det at lege eller spille er afgørende for hastigheden for indlæringen.
God fornøjelse

 


Vi henvendte os til Alkalær-Aarhus, fordi vi af skolen havde fået at vide, at det bedste for vores dreng ville være, at han blev 100 % digitaliseret - altså alt læst op og stavet af cd-ord. Det var vi ikke enige i, og heldigvis kunne Claus hjælpe os. At starte hos Claus, er noget af det bedste vi har gjort. Alkalær systemet er rigtig godt, og Claus er enestående til at se og læse den elev han underviser. Vores dreng er rigtig glad for at gå hos Claus. I dag både læser/skriver han uden brug af cd-ord ( sidste læsekontrakt var på 400 sider på 1 måned ! ), læser undertekster på film og både læser/skriver engelsk. Kæmpe TAK til Claus og Alkalær-Aarhus

Vores dreng Emil havde meget svært ved at lære bogstaverne og deres lyde at kende. Efter ca. 1 1/2 år i skole virkede det ganske håbløst. Vi havde prøvet en række tiltag uden held og virkning.

Emil’s selvværd og selvtillid med hensyn til læring var i bund og han havde mange nederlag i bagagen.

Vendepunktet kom da Claus greb fat i os og fortalte om et kursus han havde været på omhandlende “søde ord”. Han sagde blandt andet: “Alle børn kan lære at læse”.

Han læste de små søde ord bøger. Og nu kan han læse……og han kan li’ at læse.

Holger og jeg har modtaget Alkalær undervisning hos Claus. Det har hele vejen igennem været en rigtig god oplevelse for både Holger og jeg som mor.

Vi ser altid frem til vores undervisningsdag, fordi der er en hyggelig stemning og Claus har en anerkendende og forstående tilgang til os. Her lærer jeg som forældre hvordan jeg kan gribe lektierne an derhjemme ved at lytte og se hvordan Claus underviser. Hvilke for mig er en stor inspiration.

 

Holger læser super godt nu! Anne, mor til Holger

”det sjovt at være ved Claus, fordi man får klistermærker og nogle gange må man skrive sin egne historie. Engang var jeg ikke så god til at læse, men nu synes jeg, at jeg, er blevet god til at læse og skrive i skolen. Jeg bruger bare lydene, så kan kan jeg jo læse ordet. Jeg glæder mig skide meget når jeg skal ud til Claus”.

Holger 8 år

Læseløft Marc 3. klasse
“Marc er på 6 måneder blevet en meget mere sikker læser efter forløbet hos Claus. Han læser roligt og bruger de metoder som han har lært. Claus har været rigtig god til at møde Marc på hans præmisser og som den person som Marc er”

Janni & Jan

Hej Claus.
Jacob blev ordblinde testet lige inden sommerferien. Han klarede frisag. Han læser nu alm bøger som de andre på årgangen, dog stadig lidt langsomt. Og han bruger de værktøjer vi har lært. Han LÆSER, langt bedre end jeg turde håbe på. I ønskes en rigtig god og langsom sommer her fra.Hilsen Jacob og Sandie.

Hej Claus
Vi er lige kommet hjem fra skole/hjem samtale med Alex.
I dansk havde han taget en st5 (som resten af klassen)  med et c3 resultat!  ☺ sidste år var en st3 alt for svær. Hans læsehastighedstest var 5. Klasse prøve som resten af klassen. Gennemsnit er 108,5 pr. min og alle 7 forståelsesspørgsmål svaret korrekt! Hun sagde ligeud at for et halvt år siden, havde hun ikke anet hvordan hun skulle lave en hastigheds test, men at han bare rykker derudaf….Og engelsk fik han også ros for!Så det var en meget stolt Alex der gik derfra med ret ryg ☺
1000, 1000 tak til dig 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Læsehjæp i læsebutikke i Lokalavisen Aarhus

Læsebutikken i Århus lokalavis

Christina S. Johansen fra Lokalavisen Aarhus har lavet en artikel og Læsebutikken og de metoder vi benytter. Titlen på artiklen er: "Han sætter orden i ordene"

Du kan læse artiklen her

Læsehjælp Claus Beuchert