1. OLE BOLES LYD SANG
  Lyt dagligt til Ole boles lyd-sang

  Sig lydene samtidig med at I hører sangen.Lyt også til Alfabet-sangen
 2. BOGSTAV-PUSLESPIL:
  Lav 2 stk alfabet med store bogstaver på størrelse med A4, der ligger ned. Husk at vokaler (selvlyde) skal være røde og Konsonanter (medlyde) skal være blå eller sorte. Print ud og laminer siderne. Det ene ark klippes ud
  til brikker. Nu starter træningen: eleven skal lægge alle de røde bogstaver op på pladen og sige hvad bogstavet hedder altså navn og hvad bogstavet hedder altså bogstavets lyd. Tilføj herefter de konsonanter der indgår i b
  arnets navn og man skal igen sige bogstavernes navn og lyde. Dette gøres dagligt og der til føjes efterhånden flere konsonanter, til man kan hele alfabetets navne og lyde.
  Vigtigt!!! Denne træning skal foretages dagligt!!
 3. BOGSTAV VENDESPIL:
  Læg 5 bogstavbrikker eller kort inde i stuen med bagsiden opad.. eleven sidder i køkkenet og skal have papir og blyant. Eleven skal nu løbe ind i stuen og se på et bogstav, huske hvad det hedder og hvordan lyden er.
  Herefter løber barnet ud i køkkenet og skriver bogstavet på sit papir og siger lyden.
  Dette fortsættes indtil eleven har hentet alle 5 bogstaver – tag evt tid og se om tiden kan slåes.
 4. ÆGGEBAKKE SPIL
  Skaf en æggebakke til 30 æg. Skriv nu nede i hullernes sider alle vokalerne som store bogstaver, med en rød tush nede i fælterne. Jeg mener at alle kan være der 3 gange ialt, fordelt over hele æggebakken. Vend den om. Skriv nu nede i hullernes sider alle konsonanterne som store bogstaver, med en blå tush. Nu har vi bogstav navn og lyd-spillet klar. Tag en bordtennisbold/ hård vatkugle og et stykke papir. Hver spiller skal nu kaste sin bold ned i bordet så den lander i æggebakken. Man skal nu sige navn og lyd på det bogstav man rammer og skrive/tegne det på sit stykke papir. Fortsæt til hele papiret er fyldt ud.
 5. BOGSTAV-HENTE-DIKTAT
  Tag/lav 2 sæt bogstavkort eller lapper papir og læg vokalerne Vokaler røde) med bagsiden opad. nu må man vende bogstaverne 2 og 2 og sige navn og lyd, når man finder ens bogstaver vinder man et stik. Gør det samme med konsonanter. den der har flest stik har vundet. Denne aktivitet kan hurtigt udvikles til at være 2-bogstavsord som er lydrette: BO, TÅ, IS, SØ, LÅ, IB, osv.

Gældende for alle aktiviteter er det legende skal være I centrum, det at lege eller spille er afgørende for hastigheden for indlæringen.
God fornøjelse